સ્વાસ્થ્ય / પગમાં સતત થઇ રહેલા દુ:ખાવાને ભૂલથી પણ નજરઅંદાજ ન કરતા, હોઇ શકે છે આ ગંભીર બીમારીનો સંકેત

do not ignore leg pain may be sign of some major disease

Leg Pain: પગમાં દુખાવો કોઈને પણ થઈ શકે છે. એક્સપર્ટ્સ અનુસાર પગમાં દુખાવો થવાનો સંબંધ હાર્ટની બીમારી સાથે સંબંધીત છે. જેનો સીધી સંબંધ પેરીફેરલ આર્ટરી સાથે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ