મોટી જાહેરાત / રેપથી ગર્ભવતી બનેલી સગીરાઓને મોટી રાહત, કેન્દ્ર સરકારે શરુ કરી ખાસ યોજના, મળશે આવા લાભ

central government launched new scheme under the Nirbhaya Fund for minor rape victims who have been abandoned by their...

કેન્દ્ર સરકારે સગીર બળાત્કાર પીડિતાઓને ખોરાક, આશ્રય અને કાનૂની સહાય પૂરી પાડવા માટે એક નવી યોજના શરૂ કરી છે જેઓ ગર્ભવતી બન્યા પછી તેમના પરિવારો દ્વારા ત્યજી દેવામાં આવી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ