અઘટીત ઘટના / આકાશી વીજળીને 'આંખો આવી', વારંવાર એક જ શખ્સ પર પડી, મર્યા પછી પણ ન છોડ્યો, રહસ્ય ઘેરાયું

Celestial lightning 'eyes', repeatedly falls on the same person, does not leave even after death, mystery deepens

દુનિયામાં એવા ઘણા લોકો હશે જે પોતાના નસીબથી નારાજ હશે. પરંતુ આજે અમે તમને એવા જ એક વ્યક્તિની વાત જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ. જેને જાણ્યા પછી તમે તમારા નસીબને દોષ આપવાનું બંધ કરી દેશો.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ