તમારા કામનું / શું કોઈને માત્ર KISS કરવાથી ફેલાઈ શકે છે યૌન રોગ? જાણો શું કહે છે હેલ્થ એક્સપર્ટ્સ

Can kissing someone spread sexually transmitted diseases? Find out what the experts say

પાર્ટનર સાથે સેક્સ કરવું કે કિસ કરીને પ્રેમ વ્યક્ત કરવો એ દરેક સંબંધનો એક ભાગ છે. આ ભાગ સંબંધોમાં નિકટતા દર્શાવે છે. એકબીજાને ચુંબન કરવું એ પ્રેમનું પ્રતીક છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ