મણિપુરમાં વેરની વિકૃતી / 'રેપ કરો', મહિલાઓ બની વિકૃત, પછી જવાન છોકરીઓ સાથે જે થયું જાણીને કંપી જવાશે

Another Manipur shocker: Two women raped, killed in Imphal on May 4

મણિપુર હિંસામાંથી વધુને વધુ હાડપિંજર બહાર આવી રહ્યાં છે. હવે બે બહેનોના રેપ અને હત્યાએ લોકોને ડરાવ્યાં છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ