વ્યાપાર / દુનિયાનો સૌથી મોંઘો શેર, જેની પાસે માત્ર એક શેર છે તે પણ કહેવાય કરોડપતિ, કિંમત એટલી કે ઝીરો નહીં ગણી શકો

The most expensive stock in the world is Berkshire Hathaway Inc

દુનિયામાં સૌથી મોંઘો સ્ટોક બર્કશાયર હૈથવે ઈંકનો છે. આ કંપનીના એક શેરની કિંમત અત્યારે 5,43,750 ડોલર છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ