બિઝનેસ / શેર બજારમાં રૂપિયા નહીં ખોવો! રોકાણની રીત જાણી લેશો તો નફો સામે ચાલીને આવશે, ટ્રેડિંગની આ બલા બચાવશે

stock market automatic trading or black box trading. It is also called High Frequency Trading

અલ્ગો ટ્રેડિંગ ખૂબ જ ઝડપથી લોકપ્રિય બની રહ્યું છે. જો કે તેનો મોટાભાગે મોટા અને સંસ્થાકીય રોકાણકારો એટલે કે બ્રોકરેજ હાઉસ દ્વારા ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, પરંતુ હવે તે છૂટક રોકાણકારોમાં પણ ખૂબ જ લોકપ્રિય બની રહ્યું છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ