બિઝનેસ ટિપ્સ / NPS સ્કીમ, જેમાં રોકાણ કરનારને થાય છે બે મોટા ફાયદા, ટેક્સ સેવિંગ સાથે મંથલી 45 હજારનું પેન્શન!

tax saving govt scheme nps income tax save and pension

NPS Double Benefit: ટેક્સ બચાવવા માટે રાષ્ટ્રીય પેન્શન પ્રણાલીમાં તમે વધારેમાં વધારે 50,000 રૂપિયા જમા કરાવી શકો છો. આવકવેરા કાયદાની 80CD કલમ અનુસાર તમે NPSમાં કરવામાં આવતી બચત પર 80 (C)ના હેઠળ ટેક્સ લાભ ઉઠાવી શકો છો. 

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ