કચ્છ / વાલીઓ અને વિદ્યાર્થીઓને હાશકારો! આ જિલ્લામાં ઠંડીનું પ્રમાણ વધતા શાળાના સમયમાં કરાયો ફેરફાર, આદેશ જાહેર

School timings have been changed due to increasing cold in Kutch. Change in district primary, secondary and government as...

Kutch news:કચ્છમાં ઠંડીનું પ્રમાણ વધતા શાળાના સમયમાં ફેરફાર કરાયો છે. જિલ્લાની પ્રાથમિક, માધ્યમિક અને સરકારી તેમજ ખાનગી શાળાના સમયમાં ફેરફાર કરાયો છે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ