તમારા કામનું / AC એકદમ FULL કરીને રહેતા હોવ તો આટલું જાણી લેજો! પૈસા પણ બચશે અને વર્ષોવર્ષ સુધી ચાલશે AC

running ac at 16 degrees you have to face higher electricity bill

ઉનાળામાં લોકો બહારથી આવ્યા પછી તરત જ ઠંડક મેળવવા માટે 16 ડિગ્રીના સૌથી નીચા તાપમાને એસી ચાલુ કરે છે. આમ કરવાથી તમને થોડી ઠંડક મળે છે, સાથે વીજળીનું બિલ પણ આવે છે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ