મહામંથન / મેડિકલ-નર્સિંગની મોંઘી ફીનું 'ઓપરેશન' કેમ નહીં!, નોકરી બાબતે સરકાર કેમ 'ઘેન'માં?

operation of expensive medical-nursing fees!, Why is the government 'stunned' about jobs

Mahamanthan: મેડિકલ શિક્ષણ અને ત્યારબાદ મળતી નોકરીની ચર્ચા ફરી એકવાર ઉઠી કારણ કે વિધાનસભામાં રાજ્યમાં સરકારી મેડિકલ કોલેજની સંખ્યા, સરકારી અને ખાનગી મેડિકલ કોલેજમાં લેવાતી ફીનો મુદ્દો ઉઠ્યો

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ