જીવને જોખમ / વડોદરાવાસીઓ આ બ્રિજ પરથી પસાર થતા પહેલા સો વખત વિચારજો, ગમે ત્યારે થઇ શકે છે કડડડભૂસ

One side of Ranoli Bridge in Vadodara is dilapidated for 8 years

વડોદરાના રણોલી બ્રિજનો એક તરફનો ભાગ ધરાશાઈ થતાં તંત્રએ 8 વર્ષ પહેલાં સમારકામની કામગીરી શરૂ કરી હતી પરંતુ.. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ