ફરિયાદ / લલ્લુજી એન્ડ સન્સને કેવડિયા વન વિભાગની નોટિસ, વધારાના 7 ટેન્ટ ઉભા કરવાનો હતો વિવાદ

Notice of Kevadia Forest Department to Lalluji & Sons

SOU પાસે ટેન્ટસીટી-1ના સંચાલક લલ્લુજી એન્ડ સન્સને નોટિસ આપવામાં આવી, લેન્ડ ગ્રેબિંગની શંકાના આધારે કંપનીના એમ.ડી.ને નોટિસ ફટકારી

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ