આક્ષેપ / LRD પરીક્ષામાં માલધારી સમાજના ઉમેદવારોને થયો અન્યાયઃ ગીતા રબારી

LRD exam Maldhari society candidates Injustice Geeta Rabari

માલધારી સમાજના ઉમેદવારોને અન્યાય થયો હોવાનો ગીતા રબારીએ આક્ષેપ લગાવ્યો છે. ગીર-આલેચ અને બરવાડામાં રબારી અને ચારણ સમાજ સાથે અન્યાયનો આરોપ લગાવાયો છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ