ઓરેન્જ એલર્ટ / વરસાદ વાળ્યો નહીં વળે.! આવનારાં 7 દિવસોમાં આ રાજ્યોમાં ભૂકકા કાઢશે મેઘરાજા, IMDનું નવું એલર્ટ

IMD Rain forecast : heavy rain chances in Tamilnadu, Puducherry for next seven days

IMDએ પોતાના હવામાન રિપોર્ટમાં ભારે અને છૂટાછવાયા વરસાદવાળા સ્થાનોને લઈને આવનારા 7 દિવસોનું એલર્ટ જાહેર કર્યું છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ