વાયરલ / VIDEO : મેમ બાળકો કેવી રીતે પેદા થાય છે? પ્રેક્ટિકલ દેખાડો, સ્ટુડન્ટના સવાલ પર ટીચરે શું કર્યું ખબર છે?

how a child is born show practically student bully female teacher sexually suggestive comment reply video

ઓનલાઈન ક્લાસમાં એક વિદ્યાર્થીએ તેની ટીચરને અશ્લિલ સવાલ પૂછ્યો હતો જોકે ટીચરે પણ તેને તેના અંદાજમાં જવાબ આપીને ચૂપ કરાવી દીધો હતો.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ