ભરતી / રાજ્ય સરકારે 100 દિવસની અંદર ખાલી પડેલી આ જગ્યાઓ ભરવા આપ્યો આદેશ

Gujarat government order professors recruit colleges

રાજ્યની ગ્રાન્ટેડ કોલેજોમાં મોટાપાયે પ્રોફેસરોની જગ્યાઓ ખાલી છે. જેને લઈને યુસીજીએ રાજ્યની તમામ યુનિવર્સિટીઓને કોલેજોમાં પ્રોફેસરોની ભરતી કરવા આદેશ કર્યો છે. યુજીસીના આદેશ બાદ રાજ્ય સરકાર સફાળી જાગી છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ