ટિપ્સ એન્ડ ટ્રિક્સ / ચંપલના ખાનામાંથી વાસ ન આવે તે માટે આ અપનાવો ટિપ્સ, ફેંકી દેવાની વસ્તુનો કરો જુગાડ, મિનિટોમાં ગંદી વાસ ગાયબ

Follow these tips to get rid of smelly shoes

ઘરમાં ચંપલ મુકવાનાં ખાનામાંથી ગંદી વાસ આવતી હોય છે. લોકો તે વાસથી રાહત મેળવવા માટે લોકો અવનવા નુસખા કરતા હોય છે. પરંતું આ તમામ વસ્તુનો ઉપયોગ કર્યા વગર તમે નેચરલ વસ્તુથી પણ આ વાસથી છુટકારો મેળવી શકો.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ