પ્રોત્સાહન / 10 લાખ લોકોને મળશે રોજગારી, સેમિકંડક્ટર- ડિસપ્લે મેન્યુફેક્ચરીંગ સ્કીમમાં સુધારાની મોદી કેબિનેટની મંજૂરી

Cabinet approves modifications in scheme  semiconductors, display manufacturing ecosystem: Union Minister

કેન્દ્રીય કેબિનેટની બેઠકમાં સેમિકંડક્ટર અને ડિસપ્લે ઉત્પાદન યોજનામાં ફેરફારને મંજૂરી આપવામાં આવી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ