દરોડા / સુરતમાં બિલ્ડર અને જ્વેલર્સને ત્યાં સર્ચ ઑપરેશન યથાવત, 1 કરોડની રોકડ સહિત જ્વેલરી સીઝ કરાઈ

builders and jewelers were caught in IT search operation in Surat

સુરતમાં આવક વેરા વિભાગ દ્વારા પાડવામાં આવેલા દરોડમાં IT વિભાગે 40માંથી 30 સ્થળેથી 1 કરોડ રોકડ સહિત જ્વેલરી સીઝ કરાયા, લેપટોપ તેમજ હાર્ડ ડિસ્ક કબ્જે કર્યા

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ