ક્રિકેટ સટ્ટા રેકેટ / અમદાવાદમાં 1800 કરોડનો સટ્ટો રમાયો: રેડમાં 500 ખાતા, 100 સીમ-મોબાઈલ, ઈન્ટરનેશનલ રેકેટનો થયો પર્દાફાશ

An international cricket betting racket from Ahmedabad was exposed even before the IPL

IPL પહેલા જ અમદાવાદમાંથી ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સટ્ટા રેકેટનો પર્દાફાશ થયો છે. PCBની ટીમે સટ્ટાના પૈસા મેનેજમેન્ટ કરતા ચાર આરોપીઓની પણ ધરપકડ કરી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ