નામકરણ / આકાશ અંબાણી અને શ્લોકા અંબાણીની નવી જન્મેલી દીકરીનું નામ છે ખૂબ જ સુંદર, અર્થ પણ છે ખૂબ જ ખાસ

Akash Ambani and Shloka Ambani's new born daughter's name is very beautiful, meaning is also very special.

આકાશ અંબાણી અને શ્લોકા મહેતાએ તેમની દીકરીનું નામ જાહેર કર્યું છે. 31 મેના રોજ વહુ શ્લોકા મહેતાએ પુત્રીને જન્મ આપ્યો હતો અને હવે તેણે તેના નાના મહેમાનનું નામ રાખ્યું છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ