મંજૂરી / 28 સપ્તાહના ભ્રૂણને અપાઇ ગર્ભપાતની મંજૂરી, 16 વર્ષીય અનાથ સગીરાને લઇ ગુજરાત હાઇકોર્ટનો મોટો ચુકાદો

Abortion allowed for 28-week-old fetus, Gujarat High Court verdict on 16-year-old orphan minor

Gujarat High Court Latest News: પાલીતાણાની 16 વર્ષની સગારીને ગર્ભપાતની મંજૂરી આપી, ગર્ભપાત બાદ બાળક જીવિત હોય તો તેની સારવાર સહિતની જવાબદારી સરકારની રહેશે 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ