યૂટિલિટી / ફક્ત એક કોલમાં ઉકેલાઈ જશે Aadhaar સાથેની કોઈ પણ સમસ્યા, UIDAIએ શરૂ કરી ખાસ સર્વિસ

aadhaar card update 1947 toll free helpline number in multiple languages UIDAI started this facility

આધાર સાથે જોડાયેલી દરેક સમસ્યાના સમાઘાન માટે UIDAIએ 1947 હેલ્પ લાઈન નંબરની શરૂઆત કરી છે. જે 12 ભાષાઓમાં સેવા આપે છે. અહીં ફોન કરતાં આધાર સાથેની કોઈ પણ સમસ્યાનું સમાધાન મળશે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ