સ્પેશ્યલ સુવિધા / ગુજરાતથી 4 વિશેષ ટ્રેન ગઈ અયોધ્યા મુકામે, 5 હજારથી વધુ ભક્તો રામલલાના દર્શને

4 special trains went from Gujarat to Ayodhya

અયોધ્યા ખાતે રામ મંદિરનું નિર્માણ થયા બાદ રામ ભક્તોમાં અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. ત્યારે દેશનાં ખૂણે ખૂણેથી હજારો ભક્તો અયોધ્યા દર્શને જઈ રહ્યા છે. ત્યારે ગુજરાતમાંથી અંદાજે 4 ટ્રેન મારફતે 5636 લોકો અયોધ્યા દર્શને ગયા છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ