એક ભૂલ મોટું નુકશાન / UPIથી કરો છો લેવડ-દેવડ.! તો રહેજો સાવધાન, એક નાનકડી ભૂલ અને બની જશો સાયબર ફ્રોડનો શિકાર, જાણો શું ધ્યાન રાખવું

Transactions are done with UPI.! So be careful, one small mistake and you will become a victim of cyber fraud, know what to...

UPI Payment:ઓનલાઈન પેમેન્ટ માટે યુપીઆઈનો ઉપયોગ કરતો હોવ તો તમારે પેમેન્ટ કરતી વખથે ઘણી બધી બાબતો ધ્યાનમાં રાખવી જરૂરી છે. જો તમે ઓનલાઈન પેમેન્ટ કરતા સમયે સાવચેતી નથી રાખતા તો તમારા સાથે ઓનલાઈન છેતરપીંડી થઈ શકે છે. ત્યારે આવો જાણીએ કે યુપીઆઈ થી પેમેન્ટ કરતી વખતે તમારે કઈ કઈ બાબતો પર ધ્યાન રાખવું જોઈએ.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ