જળસંગ્રહ / કચ્છમાં 138% સાથે ગુજરાતમાં સિઝનનો 95 ટકાથી વધુ વરસાદ, જાણો ઝોન પ્રમાણે આંકડા, કેટલા જળાશયોમાં પાણીનો કેટલો સંગ્રહ

The state receives more than 95 percent of the season's rainfall, with North Gujarat receiving 85 percent

રાજ્યમાં સિઝનનો 95 ટકાથી વધુ વરસાદ નોંધાયો છે જ્યારે ઉત્તર ગુજરાતમાં 85 ટકા મધ્ય ગુજરાત 93 ટકા વરસાદ નોંધાયો છે, સૌરાષ્ટ્રમાં 112 ટકા અને દક્ષિણ ગુજરામાં 84 ટકા વરસાદ ખાબક્યો છે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ