ગોલ્ડ રેટ / લગ્નસરાની સીઝનમાં સોના ભાવે ફરી માઝા મૂકી! એક તોલું લેવું હશે તો પણ કરવો પડશે 10 વખત વિચાર, જાણો લેટેસ્ટ રેટ

story gold rate wedding season jewelry silver

લગ્નની સીઝન ચાલી રહી છે. સોના ચાંદીની કિંમતમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. સોનાની કિંમત ઓલ ટાઈમ હાઈ પર પહોંચી ગઈ છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ