કારીગરી / 900 વર્ષથી પટોળા કળાને સાચવીને બેઠા છે સાલવી પરિવારો, કારીગરોના મુખે જ સાંભળો કેમ મોંઘી છે પાટણની આ શાન

Patan Patola, Patola weaving work Patola artisan, Patola price

પાટણનું પટોળુ જેટલું પ્રખ્યાત છે એટલું જ બનાવવું પણ મુશ્કેલ છે. ઘણા લોકોને એવો વિચાર આવતો હશે કે, આ પટોળામાં એવું તો શું હોય છે કે, તેને બનાવવું મુશ્કેલ હોય છે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ