એશિયન ગેમ્સ / BIG NEWS : ગોલ્ડન બોય નીરજ ચોપડાએ ઈતિહાસ રચ્યો, ભાલા ફેંકની ઈવેન્ટમાં બીજી વાર જીત્યો ગોલ્ડ

Neeraj Chopra Bags Gold, Kishore Jena Wins Silver In Javelin Throw

એશિયન ગેમ્સની ભાલા ફેંક ઈવેન્ટમાં નીરજ ચોપડાએ એક મોટો ઈતિહાસ સર્જતાં દેશને ગોલ્ડ અપાવ્યો છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ