મોટું રોકાણ / રાજ્ય સરકાર અને POSCO-અદાણી વચ્ચે MoU, 37 હજાર કરોડના ખર્ચે મુંદ્રામાં સ્થપાશે સ્ટિલ પ્લાન્ટ

MoU between state government and POSCO-Adani, steel plant to be set up in Mundra at a cost of Rs 37,000 crore

ગુજરાત સરકારના ઉદ્યોગ વિભાગ અને POSCO-અદાણી કોલોબરેશન વચ્ચે થયેલા MOU અંતર્ગત કચ્છના મૂંદ્રામાં ઇન્ટીગ્રેટેડ સ્ટિલ મિલ અન્ય સહયોગી પ્લાન્ટની સ્થાપના કરશે અદાણી જૂથ

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ