બિઝનેસ / ના કોઇ બિઝનેસ, ના કોઇ કંપની... છતાંય કહેવાય છે વિશ્વની અમીર મહિલા, ખાલી આટલાં કરોડ તો દાનમાં આપ્યાં

Mackenzie Scott is the ex-wife of Amazon founder Jeff Bezos

મેકેન્ઝી સ્કૉટ એમેઝોનના સ્થાપક જેફ બેઝોસની પૂર્વ પત્ની છે. ઘણા વર્ષો સુધી સાથે રહ્યા પછી, બેઝોસ અને મેકેન્ઝીએ અલગ થવાનું નક્કી કર્યું. આ છૂટાછેડામાં મેકેન્ઝીને મોટી રકમ મળી હતી. 

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ