દેશ / લગ્ન બાદ શારીરિક સંબંધ ન બનાવવા હિન્દુ મેરેજ એક્ટ મુજબ ક્રૂરતા: હાઇકોર્ટે જુઓ શા માટે કહ્યું આવું

karnataka HC said not having sex is cruelty under hindu marriage act but not in IPC

HCએ કહ્યું કે લગ્ન બાદ પતિની તરફથી શારીરિક સંબંધ બનાવવાથી ઈનકાર કરવું એક IPC કલમ 498A અંતર્ગત ગૂનો નથી પરંતુ હિન્દૂ મેરેજ એક્ટ 1995 અંતર્ગત આ ક્રૂરતા છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ