રાજકોટ / 15 વર્ષથી સિવિલમાં નિરાધાર દર્દી સેવા કરતાં જીતેન્દ્રસિંહ, એડમિટ થી માંડી રજા મળે ત્યાં સુધી ખડપગે સેવા, કારણ જાણી આંખો ભીંજાઇ જશે

Jitendra Singh, who has been serving the destitute patients in Siwal for 15 years, from admission till discharge, his eyes...

રાજકોટ સિવિલ ખાતે આવતા નિરાધાર તેમજ અશક્ત દર્દીઓની સેવા કરી જીતેન્દ્રસિંહ પોતાનો માનવધર્મ નિભાવી રહ્યા છે. જીતેન્દ્રસિંહ છેલ્લા 15 વર્ષથી ફ્રી સમયમાં સિવિલમાં લોકોની સેવા કરી રહ્યાં છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ