જાણવા જેવું / શું હોય છે આ I-ટિકિટ ને E-ટિકિટ? ટ્રેનનું બુકિંગ કરાવતા પહેલાં અચૂકથી જાણી લેજો

I-ticket and E-ticket know the difference between them before booking train tickets

ઘણા લોકોને ખબર નથી કે ઈ-ટિકિટ અને આઈ-ટિકિટ શું છે અને તેની વચ્ચે શું તફાવત છે? ઘણા લોકો આમાં મૂંઝવણમાં મૂકાય છે. તો આવો આ બંને વચ્ચેનો તફાવત સમજીએ...

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ