બનાસકાંઠા / હે કુદરત તારો ખેલ.! એક તરફ સૌરાષ્ટ્ર પાણી પાણી અને બીજી તરફ ઉત્તરમાં વરસાદની કાગડોળે રાહ, ખેડૂતોનો પાક મુરઝાયો

Farmers are worried as rain continues in Banaskantha

બનાસકાંઠામાં શરૂઆતના વરસાદમાં ખેડૂતોએ પોતાના પાકોનું વાવેતર કર્યું હતું પરંતુ છેલ્લા 15 દિવસથી વરસાદ ન આવતા ખેડૂતોને પાક બચાવવા મુશ્કેલ બન્યા છે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ