હેલ્થ ટિપ્સ / કફથી પરેશાન છો? આ દેશી ઉપાય અજમાવી જુઓ, કફની સમસ્યા રહેશે જોજનો દુર

Eating garlic removes phlegm accumulated in the throat

. કફના કારણે સતત છીંક આવે છે તેમજ શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડે છે. કેટલાક દેશી ઉપાય અજમાવવાથી કફ મટાડી શકાય છે. 

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ