તમારા કામનું / શિયાળામાં કેટલું પાણી પીવું જોઈએ? ઓછું પાણી પીતા હોય તો ચેતી જજો, આ બીમારીઓને આપશો નોતરું

Drink Sufficient water to keep your body hydredated and healthy

જેમ શરીરને સ્વસ્થ રાખવા માટે પૌષ્ટિક આહાર લેવો જરૂરી છે તેવી જ રીતે સાફ પાણી પીવું પણ જરૂરી છે. જો યોગ્ય માત્રાથી ઓછું પાણી પીવામાં આવે તો શરીરને નુક્સાન થઈ શકે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ