વિશેષ / શિક્ષણક્ષેત્રે દિલ્હી સરકારની નવી ક્રાંતિ, બજેટનો 25 ટકા ખર્ચ ફાળવે છે એજ્યૂકેશન માટે

delhi government 25 percent of budget for education

ઉચ્ચ ગુણવત્તાની માગણી દરેક સ્થળે હોય જ છે. શિક્ષણનાં ક્ષેત્રમાં ગુણવત્તાની સૌથી વધુ જરૂર રહે છે. બહુ જાણીતી વાત છે કે, જો નદીના પાણીનો પ્રવાહ રોકાઈ જાય તો તે નદી કિચડમાં ફેરવાઈ જાય છે અને તેમાંથી દુર્ગંધ આવવા લાગે છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ