નવી બિમારી / ચિંતાજનક: હવે દિલ્હીમાં આ નવી બિમારીની એન્ટ્રી, ડૉક્ટરો સહિત તંત્ર પણ ચિંતામાં

Cases of scrub typhus found in Delhi

ઉત્તરપ્રદેશ બાદ દિલ્હીમાં પણ હવે સ્ક્રબ ટાઈફસ બિમારીએ એન્ટ્રી કરી છે. જેમા બે બાળકો હાલ હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે. પરંતુ આ બિમારીને કારણે ડૉક્ટરો પણ ચિંતામાં મુકાઈ ગયા છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ