વિવાદ / સિલ્ક્યારા ટનલમાં 41 લોકોના રેસ્ક્યુમાં જેનું યોગદાન હતું, એજ રેટ માઇનરના ઘરે ચાલ્યું બુલડોઝર, જાણો કારણ

Bulldozer runs into home of edge rate miner who contributed to Silkyara tunnel rescue

Delhi Latest News: બુલડોઝર કાર્યવાહીમાં બેઘર બનેલા લોકોમાં એડવોકેટ હસન પણ સામેલ છે કે જેમનેગયા વર્ષે નવેમ્બરમાં ઉત્તરકાશીની સિલ્ક્યારા ટનલમાં ફસાયેલા 41 કામદારોને બચાવવા માટે સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ