આગાહી / આ વર્ષે સારું નહીં જાય ચોમાસું! બિપોરજોય વાવાઝોડાના કારણે દેશભરમાં વરસાદ પર આવી અસર થવાની આશંકા 

Biporjoy storm is expected to affect the rainfall across the country

સ્કાયમેટ વેધરે આગામી ચાર અઠવાડિયામાં ભારતમાં નબળા ચોમાસાની આગાહી કરી, કૃષિ પર અસર થવાની ચિંતા વધી 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ