કામની વાત / ઑક્ટોબરમાં આટલાં દિવસ સુધી બેંકો રહેશે બંધ, ફટાફટ કામ પતાવી લો નહીં તો પડશે ધક્કો

Bank Holiday In October 2023 bank will be closed for 16 days in october

Bank Holiday In October 2023: RBIની ગાઈડલાઈન અનુસાર સાર્વજનિક રજાઓ પર દેશની દરેક બેંકોમાં રજાઓ રહેશે. ત્યાં જ રાજ્યના આધાર પર અમુક ક્ષેત્રીય રજાઓ પણ આપવામાં આવશે.  

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ