સફળતા / રિસ્ક લઈને લખપતિ બન્યો ગુજરાતનો ખેડૂતઃ પ્રથમ વખત આ બે ખાસ પ્રકારની સક્કરટેટીનું કર્યું ઉત્પાદન, જાણો ખાસિયત

A progressive farmer in Kamrej cultivated a different type of teti

મીઠી - મધુરી ‘મૃદુલા’ અને ‘વિજય’ જાતની સક્કરટેટીનું દક્ષિણ ગુજરાતમાં પ્રથમવાર વાવેતર કરીને લાખોનું ઉત્પાદન મેળવતા કામરેજના પ્રગતિશીલ ખેડૂત, જાણો કેવો છે આ ખાસ ટેટીનો સ્વાદ.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ