વિચિત્ર બનાવ / અમદાવાદમાં વધુ એક ત્રિપલ તલાક: પહેલા પત્નીને ઘરમાંથી કાઢી મૂકી, બાદમાં પોસ્ટ મોકલી પતિએ તરછોડી, મામલો પહોંચ્યો પોલીસ સ્ટેશન

A complaint of triple talaq was registered at Bapunagar Police Station in Ahmedabad

Ahmedabad News: અમદાવાદના બાપુનગર વિસ્તારમાં પતિએ અલગ અલગ તારીખે 'તલાક, તલાક, તલાક' લખેલા કાગળ પોસ્ટ દ્વારા મોકલી પત્નીને આપ્યા ત્રિપલ તલાક.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ