ઈમિગ્રેશન કૌભાંડ / એજન્ટ થ્રુ વિદેશ જતા વિદ્યાર્થીઓ ચેતી જજો: 3500થી વધુ ગુજરાતીઓની ઓસ્ટ્રેલિયામાં તપાસ, 24 એજન્ટો રડારમાં

24 Gujarat agents under the radar in Australia's immigration scam

એજન્ટ થ્રુ વિદેશ જતા વિદ્યાર્થીઓ માટે ચેતવણીરૂપ કિસ્સો. ઓસ્ટ્રેલિયામાં ઝડપાયું ઈમિગ્રેશન કૌભાંડ. જેમાં બોગસ વિદ્યાર્થીઓએ ઓસ્ટ્રેલિયામાં પ્રવેશ લીધો હોવાનો ખુલાસો.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ