તમારા કામનું / 'સરખી રીતે' હેલમેટ ન પહેર્યું હોય તો પણ થઈ શકે છે દંડ, બાળકો માટે પણ બની ગયો છે ખાસ નિયમ

you will be having to pay 2000 rupees fine if don't wear helmet properly

હવે સરખી રીતે હેલમેટ ન પહેરવા પર પણ ફાઈન લાગી શકે છે અને બાળકને પણ હેલમેટ પહેરાવવું જરૂરી છે. જાણો વિગતવાર

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ