હેલ્થ / ડાયાબિટીઝ સાથે કઈ રીતે જોડાયેલી છે ફેટી લીવરની સમસ્યા? શરીરમાં આવા લક્ષણ દેખાય તો ચેતજો

To get rid of this problem you have to stop drinking alcohol

જે લોકો વધુ પ્રમાણમાં દારૂનું સેવન કરે છે, તેમને આ સમસ્યા જોવા મળે છે. જેના કારણે લીવરમાં ફેટ જમા થવા લાગે છે. આ લોકોએ 6 અઠવાડિયા સુધી દારૂનું સેવન ન કરવું જોઈએ. 

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ