નોકરી / પોલીસ વિભાગે બહાર પાડી બમ્પર ભરતી, 12 પાસ પણ કરી શકશે એપ્લાય

Police Recruitment 2021 notification check details

સ્પોર્ટ્સ કેટેગરીમાં ભરતી મેળવવા ઈચ્છુક ઉમેદવાર આ ભરતી માટે અરજી કરી શકે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ