જવાબદારી / અમદાવાદની આ કંપની બનાવશે નવી સંસદની ડિઝાઇન

Parliament to be redesigned by Ahmedabad firm

સંસદ ભવનને ફરીથી ડિઝાઇન કરનારી મહત્વકાંક્ષી યોજના માટે અમદાવાદની 'HSP ડિઝાઇન પ્લાનિંગ' ની વાસ્તુ સલાહકાર તરીકે પસંદગી કરવામાં આવી છે. બિમલ  પટેલની નેતૃત્વવાળી કંપનીએ ગાંધીનગરમાં કેન્દ્રિય વિસ્ટા અને અમદાવાદમાં સાબરમતી રિવરફ્રન્ટના પૂર્નવિકાસ પર કામ કર્યું હતું.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ